Báo cáo thị trường thuốc lá điện tử Pháp 2018

posted in: Blog | 0

Các “Tinh dầu vape chính Nguồn Doanh thu cho VAPE Cửa hàng: Báo cáo thị trường Pháp” báo cáo đã được thêm vào ResearchAndMarkets.com của cúng dường.

Trong cái nhìn mới nhất của chúng tôi về thị trường Pháp, chúng tôi thấy rằng hầu hết các cửa hàng vape có doanh thu hàng tháng từ 10.000-20.000. Bán hàng chất lỏng điện tử tạo ra khoảng 60% doanh thu, trong khi thuốc lá là hương vị phổ biến nhất.

Eliquids Main Source Of Revenue For Vape Stores France Market Report

Sức mạnh phổ biến nhất là 6mg / ml. Lĩnh vực tinh dầu vape thuốc lá điện tử bị chi phối bởi các thương hiệu Pháp, trong khi lĩnh vực phần cứng được dẫn dắt bởi các thương hiệu Trung Quốc.

Các chủ đề chính được đề cập trong bản báo cáo về thị trường tinh dầu vape:

1 Tóm tắt hoạt động

2 Bối cảnh

3 Tổng quan về cửa hàng Vape

4 Phân tích doanh thu

5 Chất lỏng điện tử

6 Phần cứng và xe tăng / nguyên tử

7 CBD

8 Triển vọng và quy định trong tương lai

Các ngành sản xuất đề cập bên trong bản báo cáo về thị trường vape

 • Chất lỏng
 • Khao khát
 • Bordo2
 • Điếc
 • Innokin
 • Joyetech
 • Kanger
 • Rượu
 • Bột giấy
 • Roykin
 • Khói
 • Svaourea
 • VDLV
 • Wismec

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, hãy truy cập https://www.researchandmarkets.com/research/njw52p/france?w=5

Nghiên cứu và Thị trường cũng cung cấp các dịch vụ Nghiên cứu Tùy chỉnh cung cấp nghiên cứu tập trung, toàn diện và phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.