Nga công bố luật quản lý Vape

posted in: Blog | 0

Ông Denis Manturoy, bộ trưởng bộ công thương Nga, đưa ra thông báo Nga sẽ chuẩn bị xếp vape vào một mục khác với thuốc lá và có công tác quản lý riêng biệt.

.