JAM MONSTER APPLE Bánh Bơ Mứt Táo 100ML- Tinh Dầu Vape Mỹ
JAM MONSTER APPLE Bánh Bơ Mứt Táo 100ML- Tinh Dầu Vape Mỹ
not rated 450,000  Add to cart
JAM MONSTER STRAWBERRY Bánh Bơ Mứt Dâu 100ML- Tinh Dầu Vape Mỹ
JAM MONSTER STRAWBERRY Bánh Bơ Mứt Dâu 100ML- Tinh Dầu Vape Mỹ
  • Dung tích 100ml
  • Nồng độ 3mg Nicotine
  • Tỷ lệ 75% VG/ 25% PG
  • Tinh dầu vape Mỹ
450,000  Add to cart