ZAP AISU MELON SALT NIC (60ML)(DƯA GANG)

350,000 

  • Dòng Salt Nicotine
  • Nicotine: 10mg
  • Dung tích 60 ml
.
.
.
.